ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

7 กันยายน 2562 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ณ ห้องประชุมวชิรธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายชาญชัย แสงกร