ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2562

14 สิงหาคม 2562 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายชาญชัย แสงกร