ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา

5 สิงหาคม 2562 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Open House 2019 เปิดบ้านวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายชาญชัย แสงกร