บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายวิริยะ วรายุ

นายวิริยะ วรายุ

Mr.Wiriya Waraya

ผู้บริหารสพป.ชม.6

2


นายนพพร เดชชิต

นายนพพร เดชชิต

Mr.Noppon Dechchit

ผู้บริหารสพป.ชม.6

2

0979461718


นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล

นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล

Mr.Nuttawat Wongyaimoon

กลุ่มกฎหมายและคดี

0

086-9854194

Worapong_sem@hotmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ