บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายธีระวัฒน์ บังคมเนตร

นายธีระวัฒน์ บังคมเนตร

Mr.THEERAWAT BUNGKOMNET

กลุ่มอำนวยการ

ลูกจ้างชั่วคราว 

09-9119-7601

BERMTHEERAWAT@gmail.com


น.ส.สิริโสภา  พุทธิศรี

น.ส.สิริโสภา พุทธิศรี

MissSIRISOPHA PHUTTHISRI

กลุ่มบริหารบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

081-960-0988

newareacm6@gmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ