บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายวานิช คำมาตา

นายวานิช คำมาตา

Mr.Wanit Kammata

กลุ่มอำนวยการ

0

0953910502


น.ส.วนิดา ตุ่นติ๊บ

น.ส.วนิดา ตุ่นติ๊บ

Mr.Vanida Toontib

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

090-4201299

Vanida.toontib@gmail.com


นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์

นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์

Mr.Thepparit Yiarayong

หน่วยตรวจสอบภายใน

0

0999082498

tooyiarayong@hotmail.com


นางกรรณิการ์ ศิริเจริญ

นางกรรณิการ์ ศิริเจริญ

Mrs. Kannika Sirijaroen

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0946248382

kannika_traboon@hotmail.com


น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา

น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา

Missnutcha thongtaphao

กลุ่มอำนวยการ

0

0873941565

oak.ntcha@gmail.com


นางนฤมล จันทร์เขียว

นางนฤมล จันทร์เขียว

Ms. Naruemol chankhipw

กลุ่มอำนวยการ

0

089-9999151

naruemol_w@hotmail.com


นายปริวัฒน์ ไชยวงค์

นายปริวัฒน์ ไชยวงค์

Mr.Pariwat chaiwong

กลุ่มอำนวยการ

0

08-4559-0211

Vuncup@gmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ