บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายธีระวัฒน์ บังคมเนตร

นายธีระวัฒน์ บังคมเนตร

Mr.THEERAWAT BUNGKOMNET

กลุ่มอำนวยการ

0

09-9145-2929

BERMTHEERAWAT@gmail.com


นายชาญชิต ทัพหมี

นายชาญชิต ทัพหมี

Mr.Chanchit Tupmee

ผู้บริหารสพป.ชม.6

2


นายจิรเมธ จันทบูรณ์

นายจิรเมธ จันทบูรณ์

Mr.Jiramet Chantaboon

ผู้บริหารสพป.ชม.6

2


น.ส.กานต์สินี ถาวร

น.ส.กานต์สินี ถาวร

MissKansinee Thawon

กลุ่มบริหารบุคคล

0

061-792-7165

Kansinee999tw@hotmail.com


นายกฤชพล ธีระเขมรักษ์

นายกฤชพล ธีระเขมรักษ์

Mr.Krichaphon Tirakemarak

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0860796580


น.ส.กัลยา วงค์วรรณ์

น.ส.กัลยา วงค์วรรณ์

MissKanlaya Wongwan

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0616879090

kanball9@gmail.com


นางศิรภัสสร ศิริอางค์

นางศิรภัสสร ศิริอางค์

Ms. Sirapatson Siriaoung

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0623086537

sirapatsonsiriaoung@gmail.com


น.ส.ภาวิณี คำแผ่น

น.ส.ภาวิณี คำแผ่น

MissPavinee Khamphan

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0824159517

Tikky_273@gmail.com


นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์

นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์

Ms. Wattana Prasungsak

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0947097703

Koy_2299@hotmail.com


น.ส.นันทยา วงศ์ชัย

น.ส.นันทยา วงศ์ชัย

MissNantaya Wongchai

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0979856508

nanwongchai@hotmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ