บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน

น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน

MissWILAIPORN PANYAPIN

กลุ่มบริหารบุคคล

ลูกจ้างชั่วคราว 

082-9367364

speto004@gmail.com


นางทองสุข ปิยะวงษ์

นางทองสุข ปิยะวงษ์

Mrs. THONGSUK PIYAWONG

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

09-0054-1628

piyawong2557@gmail.com


นางดวงพร ปิ่นทอง

นางดวงพร ปิ่นทอง

Mrs. ดวงพร ปิ่นทอง ดวงพร ปิ่นทอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

0899523796

Duangporn.Pinthong@gmail.com


น.ส.คำหล้า ปันทะรัตน์

น.ส.คำหล้า ปันทะรัตน์

MissKAMLHA PUNTARAT

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08-97048103

Kumlar302502@gmail.com


น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา

น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา

MissNONLAPAN KAEWKONGMA

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

0932485522

kung .nonlaphan@gmail.com


นางณัฐพร ดอกแก้ว

นางณัฐพร ดอกแก้ว

Mrs. NUTTAPORN DOKKAEW

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08-6182-4453

jj_koon@hotmail.com


นางสุพิชญา แสนวิชัย

นางสุพิชญา แสนวิชัย

Mrs. SUPITCHAYA SANWICHAI

กลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

08-4169-1685

tualekda3@gmail.com


นางพิมพิ์ลภัส กูลนรา

นางพิมพิ์ลภัส กูลนรา

Mrs. PIMNAPAT KOONNARA

กลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

09-5684-7575

pimlaphatpuranawit.p@gmail.com


นายชาญชัย แสงกร

นายชาญชัย แสงกร

Mr.CHANCHAI SANGKORN

กลุ่มอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน

08-7575-7972

chanchaisangkorn@gmail.com


นายอำนาจ กิจเดช

นายอำนาจ กิจเดช

Mr.AMNAT KITDET

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลูกจ้างชั่วคราว 

0812889322

amnat.cma6@gmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ