บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายอำนาจ กิจเดช

นายอำนาจ กิจเดช

Mr.AMNAT KITDET

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0812889322

amnat.cma6@gmail.com


นายจักรินทร์ ปินธุกาศ

นายจักรินทร์ ปินธุกาศ

Mr.Chakkarin Pintukat

กลุ่มอำนวยการ

0

08-9435-7136

tortream@hotmail.com


น.ส.เมธินี สุตาคำ

น.ส.เมธินี สุตาคำ

MissMETINEE SUTAKAM

กลุ่มอำนวยการ

0

08-4174-2865

tungmay425@hotmail.com


นางมะลิ มินธง

นางมะลิ มินธง

Mrs. MALI MINTHONG

กลุ่มอำนวยการ

0

09-5351-9135

maliminthong2525@gmail.com


น.ส.ธาดาชญา ดาวธนกรณ์

น.ส.ธาดาชญา ดาวธนกรณ์

MissTHADACHAYA DAWTHANAKORN

กลุ่มอำนวยการ

0

08-1469-2952

sukkupnoy@gmail.com


นายพิทักษ์ แก้วสาย

นายพิทักษ์ แก้วสาย

Mrs. PITAK KAEWSAY

กลุ่มอำนวยการ

0

08-5712-1507


นายนิตร ชมภูศรี

นายนิตร ชมภูศรี

Mr.NITORN CHOMPUSRI

กลุ่มอำนวยการ

0

08-4371-3416


นายถวัลย์ สนธิคุณ

นายถวัลย์ สนธิคุณ

Mr.THAWAL SONTHIKOON

กลุ่มอำนวยการ

0

0642266434


นายนพดล สุรินทร์

นายนพดล สุรินทร์

Mr.NOPPADOL SURIN

กลุ่มอำนวยการ

0

0898549373

nopphadon.surin0440@gmail.com


นายเอนก สมโน

นายเอนก สมโน

Mr.ANEK SOMNO

กลุ่มอำนวยการ

0

06-3238-4068

rood.somno@gmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ