บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

น.ส.เกศรา ศรีวิชัย

น.ส.เกศรา ศรีวิชัย

MissKESARA SRIWICHAI

กลุ่มบริหารบุคคล

0

084-378-9700

enjoy_sweet9@hotmail.com


นางฉัตรหทัย นุตประพันธ์

นางฉัตรหทัย นุตประพันธ์

Mrs. CHATHATHAI NUTPRAPHUN

กลุ่มบริหารบุคคล

0

093-582-8263

bb_jung2527@windowslive.com


น.ส.จิราพร ตายานะ

น.ส.จิราพร ตายานะ

MissCHIRAPHORN TAYANA

กลุ่มบริหารบุคคล

0

062-936-1424

chiraphorn.ta@gmail.com


น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน

น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน

MissWILAIPORN PANYAPIN

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

0

082-9367364

speto004@gmail.com


นางทองสุข ปิยะวงษ์

นางทองสุข ปิยะวงษ์

Mrs. THONGSUK PIYAWONG

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

7

09-0054-1628

piyawong2557@gmail.com


นางดวงพร ปิ่นทอง

นางดวงพร ปิ่นทอง

Mrs. ดวงพร ปิ่นทอง ดวงพร ปิ่นทอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

0899523796

Duangporn.Pinthong@gmail.com


น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา

น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา

MissNONLAPAN KAEWKONGMA

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

0932485522

kung .nonlaphan@gmail.com


นางณัฐพร ดอกแก้ว

นางณัฐพร ดอกแก้ว

Mrs. NUTTAPORN DOKKAEW

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

08-6182-4453

jj_koon@hotmail.com


นางสุพิชญา แสนวิชัย

นางสุพิชญา แสนวิชัย

Mrs. SUPITCHAYA SANWICHAI

กลุ่มอำนวยการ

0

08-4169-1685

tualekda3@gmail.com


นายชาญชัย แสงกร

นายชาญชัย แสงกร

Mr.CHANCHAI SANGKORN

กลุ่มอำนวยการ

0

08-7575-7972

chanchaisangkorn@gmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ