บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางทองสุข ปิยะวงษ์

นางทองสุข ปิยะวงษ์

Mrs. THONGSUK PIYAWONG

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

7

09-0054-1628

piyawong2557@gmail.com


นางดวงพร ปิ่นทอง

นางดวงพร ปิ่นทอง

Mrs. ดวงพร ปิ่นทอง ดวงพร ปิ่นทอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

0899523796

Duangporn.Pinthong@gmail.com


นางณัฐพร ดอกแก้ว

นางณัฐพร ดอกแก้ว

Mrs. NUTTAPORN DOKKAEW

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

08-6182-4453

jj_koon@hotmail.com


นางสุพิชญา แสนวิชัย

นางสุพิชญา แสนวิชัย

Mrs. SUPITCHAYA SANWICHAI

กลุ่มอำนวยการ

0

08-4169-1685

tualekda3@gmail.com


นายชาญชัย แสงกร

นายชาญชัย แสงกร

Mr.CHANCHAI SANGKORN

กลุ่มอำนวยการ

0

08-7575-7972

chanchaisangkorn@gmail.com


นายอำนาจ กิจเดช

นายอำนาจ กิจเดช

Mr.AMNAT KITDET

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0812889322

amnat.cma6@gmail.com


นายจักรินทร์ ปินธุกาศ

นายจักรินทร์ ปินธุกาศ

Mr.Chakkarin Pintukat

กลุ่มอำนวยการ

0

08-9435-7136

tortream@hotmail.com


น.ส.เมธินี สุตาคำ

น.ส.เมธินี สุตาคำ

MissMETINEE SUTAKAM

กลุ่มอำนวยการ

0

08-4174-2865

tungmay425@hotmail.com


นางมะลิ มินธง

นางมะลิ มินธง

Mrs. MALI MINTHONG

กลุ่มอำนวยการ

0

09-5351-9135

maliminthong2525@gmail.com


น.ส.ธาดาชญา ดาวธนกรณ์

น.ส.ธาดาชญา ดาวธนกรณ์

MissTHADACHAYA DAWTHANAKORN

กลุ่มอำนวยการ

0

08-1469-2952

sukkupnoy@gmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ