บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางสุณารี ศรีจอมแจ้ง

นางสุณารี ศรีจอมแจ้ง

Mrs. SUNAREE SRIJOMJANG

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

0979187951


น.ส.ดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป

น.ส.ดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป

MissDAKANDA WONGPIPATTAWIP

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8

086-406-3344

siikarnda@gmail.com


น.ส.วาสนา จันทร์พลอย

น.ส.วาสนา จันทร์พลอย

MissWASANA JANPLOY

กลุ่มบริหารบุคคล

0

086-656-6440

vatsana_j@hotmail.com


น.ส.กรรณิการ์ แก้วก๋องมา

น.ส.กรรณิการ์ แก้วก๋องมา

MissKANNIKA KAEWKONGMA

กลุ่มบริหารบุคคล

0

086-391-9648

kannika.kaewkongma@gmail.com


น.ส.ชรินทร์ยา ผิวร่วมชาติ

น.ส.ชรินทร์ยา ผิวร่วมชาติ

MissCHARINYA PIEWRUAMCHAT

กลุ่มบริหารบุคคล

0

086-180-5857

charinya.deal199@gmail.com


น.ส.ณัฏฐ์ดารินทร์ เคหะนิด

น.ส.ณัฏฐ์ดารินทร์ เคหะนิด

MissNUTDARIN KEHANID

กลุ่มบริหารบุคคล

0

087-007-5169

dearkalon@hotmail.com


น.ส.เกศรา ศรีวิชัย

น.ส.เกศรา ศรีวิชัย

MissKESARA SRIWICHAI

กลุ่มบริหารบุคคล

0

084-378-9700

enjoy_sweet9@hotmail.com


นางฉัตรหทัย นุตประพันธ์

นางฉัตรหทัย นุตประพันธ์

Mrs. CHATHATHAI NUTPRAPHUN

กลุ่มบริหารบุคคล

0

093-582-8263

bb_jung2527@windowslive.com


น.ส.จิราพร ตายานะ

น.ส.จิราพร ตายานะ

MissCHIRAPHORN TAYANA

กลุ่มบริหารบุคคล

0

-

-


น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน

น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน

MissWILAIPORN PANYAPIN

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

0

082-9367364

speto004@gmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ