บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

น.ส.ประภาศรี ใจสุข

น.ส.ประภาศรี ใจสุข

MissPRAPASRI JAISUK

กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

08-70818291

prapasri2012@gmail.com


น.ส.พิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์

น.ส.พิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์

MissPITSINEE CHOMAMARIT

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

09-3951-9264

singha_raeha@hotmail.com


นางวลัยลักษณ์   แก้วมณี

นางวลัยลักษณ์ แก้วมณี

Mrs. WALAILUK KAEWMANEE

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

09-0321-7987

khuan.walailuk@gmail.com


น.ส.สิริลักษณ์ ศรีมณี

น.ส.สิริลักษณ์ ศรีมณี

MissSIRILUCK SRIMANEE

กลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

08-9552-2260

SirilucKsri@hotmail.com


นายเกรียงไกร ปุกไชยโย

นายเกรียงไกร ปุกไชยโย

Mr.KRIANGKRI POOKCHAIYO

กลุ่มนโยบายและแผน

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

08-0065-1753

kapook1@gmail.com


นายกิตติวัฒน์ ใจยา

นายกิตติวัฒน์ ใจยา

Mr.KITTIWAT JAIYA

กลุ่มนโยบายและแผน

ลูกจ้างชั่วคราว 

09-80016589

buncha35@hotmail.com


น.ส.ธัญญา อุดดง

น.ส.ธัญญา อุดดง

MissTHUNYA AUDDONG

กลุ่มนโยบายและแผน

ลูกจ้างชั่วคราว 

08-9838-0559

tak-than-ya@hotmail.com


น.ส.ธนพร มาใหม่

น.ส.ธนพร มาใหม่

MissTHANAPORN MAMAI

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

0899535942

thanaporn94295@gmail.com


น.ส.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น

น.ส.ชนกานต์ ทิพย์อุ่น

MissCHANAKARN TIPOUN

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0899552397

Chanak2560@gmail.com


นางพรรณี กันใหม่

นางพรรณี กันใหม่

Mrs. PANNEE KANMAI

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0899552397

kanmai2557@gmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ