การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562 จิราพร ตายานะ
2020-07-01
2 ว6 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จิราพร ตายานะ
2020-07-01
3 ว17 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จิราพร ตายานะ
2020-07-01