การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Super Leader& Super Teacher 2020 จิราพร ตายานะ
2020-07-01
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563 จิราพร ตายานะ
2020-07-01