การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 การเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งเลขที่เดิม สังกัดเดิม ปร จิราพร ตายานะ
2019-07-08
2 การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตคร จิราพร ตายานะ
2019-07-08
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จิราพร ตายานะ
2019-07-08
4 รายงานการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 จิราพร ตายานะ
2019-07-08