ประกาศรับสมัครงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศโรงเรียนศรีจอมทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 มีนาคม 2563
2  รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหาดนาค - นายอำนาจ กิจเดช 13 มีนาคม 2563
3  ประกาศโรงเรียนบ้านขุนกลาง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง - นายชาญชัย แสงกร 12 มีนาคม 2563
4  ประกาศโรงเรียนศรีจอมทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 มกราคม 2563
5  ประกาศโรงเรียนศรีจอมทอง เรือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 มกราคม 2563
6  ประกาศโรงเรียนบ้านอมขูด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านอมขูด - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 มกราคม 2563
7  ประกาศโรงเรียนบ้านอมขูด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 14 มกราคม 2563
8  รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าหลุก - นายอำนาจ กิจเดช 8 มกราคม 2563
9  ประกาศโรงเรียนบ้านอมขูด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 8 มกราคม 2563
10  ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 7 มกราคม 2563
11  ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยม่วง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน - นายอำนาจ กิจเดช 6 มกราคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ