ประกาศรับสมัครงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 26 พฤศจิกายน 2562
2  ประกาศโรงเรียนบ้านโม่งหลวง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ - นายอำนาจ กิจเดช 25 พฤศจิกายน 2562
3  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านเนินวิทยา - นายอำนาจ กิจเดช 25 พฤศจิกายน 2562
4  ประกาศโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 พฤศจิกายน 2562
5  เปิดรับสมัคร ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา - นายอำนาจ กิจเดช 21 พฤศจิกายน 2562
6  ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านท่าข้าม - นายอำนาจ กิจเดช 20 พฤศจิกายน 2562
7   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเนินวิทยา - นายอำนาจ กิจเดช 20 พฤศจิกายน 2562
8  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย - นายอำนาจ กิจเดช 20 พฤศจิกายน 2562
9  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง - นายอำนาจ กิจเดช 13 พฤศจิกายน 2562
10  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน - น.ส.จิราพร ตายานะ 29 ตุลาคม 2562
11  รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นายอำนาจ กิจเดช 28 ตุลาคม 2562
12  ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 25 ตุลาคม 2562
13  ประกาศโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 28 สิงหาคม 2562
14  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ - นายอำนาจ กิจเดช 22 กรกฎาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ