ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการคัดกรรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 มิถุนายน 2563
2  การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 15 มิถุนายน 2563
3  ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 12 มิถุนายน 2563
4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน น.ส.จิราพร ตายานะ 11 มิถุนายน 2563
5  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 9 มิถุนายน 2563
6  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 9 มิถุนายน 2563
7  แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ( ฉบับที่7) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 9 มิถุนายน 2563
8  มาตราการในการรักษาความปลอดภัยพระบรมฉายาลักษณ์ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 9 มิถุนายน 2563
9  ทุน Fulbright foreign Language Teaching Assistant Program(FLTA) - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 4 มิถุนายน 2563
10  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแก้ไขโครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ ฯ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 2 มิถุนายน 2563
11  เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 2 มิถุนายน 2563
12  ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 12 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 2 มิถุนายน 2563
13  ประกาศนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 2 มิถุนายน 2563
14  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 2 เรื่อง - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 2 มิถุนายน 2563
15  ทุน Fulbright foreign Language Teaching Assistant Program(FLTA) - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 29 พฤษภาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ