ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 30 กรกฎาคม 2563
2  อัพเดทสถิติการเรียกรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน - น.ส.จิราพร ตายานะ 29 กรกฎาคม 2563
3  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 24 กรกฎาคม 2563
4  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 24 กรกฎาคม 2563
5  โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 24 กรกฎาคม 2563
6  การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 24 กรกฎาคม 2563
7  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ครูสหกรณ์สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย" - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 24 กรกฎาคม 2563
8  การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 - น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน 21 กรกฎาคม 2563
9  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 20 ก.ค. 63 น.ส.จิราพร ตายานะ 20 กรกฎาคม 2563
10  แนวทางการดำเนินการ กรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 กรกฎาคม 2563
11  กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกินของเล่น ของใช้ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 กรกฎาคม 2563
12  โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 กรกฎาคม 2563
13  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สารปีที่ 2 ฉบับที่ 6 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 กรกฎาคม 2563
14  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 กรกฎาคม 2563
15  สคบ.ได้จัดทำข่าวสคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 กรกฎาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ