ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1   แจ้งรับบัตรประจำตัวข้าราชการ วันที่ 25 พ.ย.63 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 พฤศจิกายน 2563
2  ประชาสัมพันธ์อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 25 พฤศจิกายน 2563
3  ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ผ้าห่ม ของเล่นเด็ก และอุปกรณ์การเรียน - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 24 พฤศจิกายน 2563
4  ประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 23 พฤศจิกายน 2563
5  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระด - น.ส.จิราพร ตายานะ 18 พฤศจิกายน 2563
6  ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 17 พฤศจิกายน 2563
7  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 13 พฤศจิกายน 2563
8  ประชาสัมพันธ์คู่มือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับประชาชน ตอน "สามเณรน้อยรับมือแผ่นดินไหว" - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 13 พฤศจิกายน 2563
9  ประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน" รอบพิเศษ ประจำปี 2563 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 13 พฤศจิกายน 2563
10  การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 13 พฤศจิกายน 2563
11  ขอประชาสัมพันธ์สนับสนุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 12 พฤศจิกายน 2563
12  ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 พฤศจิกายน 2563
13  แผนเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 พฤศจิกายน 2563
14  ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา - น.ส.จิราพร ตายานะ 11 พฤศจิกายน 2563
15  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานฯ - น.ส.จิราพร ตายานะ 4 พฤศจิกายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ