ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  โครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2563
2   แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 31 มค.และรอบ 4 กพ 63 น.ส.จิราพร ตายานะ 5 กุมภาพันธ์ 2563
3  ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาตร์ ประจำปี 2563 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - น.ส.จิราพร ตายานะ 5 กุมภาพันธ์ 2563
4  การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2563
5  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๓ เชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 28 มกราคม 2563
6  เรื่อง การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 28 มกราคม 2563
7  การเผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 มกราคม 2563
8  ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 21 มกราคม 2563
9   แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 21 มค.2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 21 มกราคม 2563
10  ภาพงานวันครูอำเภอจอมทอง - นายชาญชัย แสงกร 16 มกราคม 2563
11  งานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ประจำปี 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มกราคม 2563
12  การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัมนาที่ยั่งยืน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มกราคม 2563
13  แจ้งบัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชม เขต 6 - น.ส.จิราพร ตายานะ 8 มกราคม 2563
14  การขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 6 มกราคม 2563
15  ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ - น.ส.จิราพร ตายานะ 3 มกราคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ