ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1   แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 4 มีนาคม 2563(เพิ่มเติม) - น.ส.จิราพร ตายานะ 4 มีนาคม 2563
2   แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 4 มีนาคม 2563 - น.ส.จิราพร ตายานะ 4 มีนาคม 2563
3  ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา - น.ส.จิราพร ตายานะ 4 มีนาคม 2563
4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 3 มีนาคม 2563
5  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา น.ส.จิราพร ตายานะ 3 มีนาคม 2563
6  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ฯ - น.ส.จิราพร ตายานะ 28 กุมภาพันธ์ 2563
7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207 - นายอำนาจ กิจเดช 27 กุมภาพันธ์ 2563
8  กรรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2563
9  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563
10  การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563
11  ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563
12  การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563
13  สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563
14  ประกาศโรงเรียนนิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 25 กุมภาพันธ์ 2563
15  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น"มารยาทไทยและมารยาทในสังคม" - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ