ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 23 มีนาคม 2563
2  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 20 มีนาคม 2563
3  การตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 18 มีนาคม 2563
4  การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 18 มีนาคม 2563
5  ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สอย เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - นายชาญชัย แสงกร 17 มีนาคม 2563
6  โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 มีนาคม 2563
7  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(รอบที่2) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มีนาคม 2563
8  ขอยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มีนาคม 2563
9  การส่งเสริมการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา(ขั้นพื้นฐานระดับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มีนาคม 2563
10  การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะของทางราชการ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 13 มีนาคม 2563
11  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน ๒ เรื่อง - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 13 มีนาคม 2563
12  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 - น.ส.จิราพร ตายานะ 11 มีนาคม 2563
13  ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกอบรม - น.ส.จิราพร ตายานะ 11 มีนาคม 2563
14  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา38ค(2) - น.ส.จิราพร ตายานะ 5 มีนาคม 2563
15  ขอเชิญชวน เดิน-วิ่ง ก้าวคนละก้าวเพื่อพี่น้อง โรงเรียนห้วยสะแพด นายอำนาจ กิจเดช 5 มีนาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ