ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ - น.ส.จิราพร ตายานะ 27 พฤษภาคม 2563
2  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤษภาคม 2563
3  ประชาสัมพันธ์ทุนฯ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤษภาคม 2563
4  ร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤษภาคม 2563
5  ข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหรราชหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤษภาคม 2563
6  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฯ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤษภาคม 2563
7  ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 27 พฤษภาคม 2563
8  แนวทางปฏิบัติในการพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 26 พฤษภาคม 2563
9  อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering น.ส.จิราพร ตายานะ 21 พฤษภาคม 2563
10  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ - น.ส.จิราพร ตายานะ 21 พฤษภาคม 2563
11  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว๊าว ปีที่ 4 - น.ส.จิราพร ตายานะ 18 พฤษภาคม 2563
12  ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ Covid - 19 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 14 พฤษภาคม 2563
13  ปิดสถานที่ หรือ พื้นที่ประกอบกิจการบางปรเภท (สถานดูแลผู้สูงอายุ) - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 14 พฤษภาคม 2563
14  มาตรการในการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake New) กระทรวงศึกษาธิการ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 14 พฤษภาคม 2563
15  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา38ค(2) น.ส.จิราพร ตายานะ 14 พฤษภาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ