ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  โรงเรียนบ้านสองธารประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 25 ธันวาคม 2563
2  ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ - น.ส.จิราพร ตายานะ 24 ธันวาคม 2563
3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โรงเรียนบ้านสองธาร) - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 23 ธันวาคม 2563
4  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) - น.ส.จิราพร ตายานะ 22 ธันวาคม 2563
5  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) พ.ศ.2564 น.ส.จิราพร ตายานะ 17 ธันวาคม 2563
6  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 16 ธันวาคม 2563
7  ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลก ปี 2563 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 ธันวาคม 2563
8  ประชาสัมพันธ์ข่าวสคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 15 ธันวาคม 2563
9  ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวขยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 14 ธันวาคม 2563
10  สรุปประเด็นการมอบนโยบายในการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 14 ธันวาคม 2563
11  ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 14 ธันวาคม 2563
12  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 8 ธันวาคม 2563
13  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสองธาร - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 8 ธันวาคม 2563
14  การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี - น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 27 พฤศจิกายน 2563
15  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 พฤศจิกายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ