ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2  การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563
3  ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563
4  การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563
5  สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2563
6  ประกาศโรงเรียนนิยมไพรผาหมอน อินทนนท์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 25 กุมภาพันธ์ 2563
7  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น"มารยาทไทยและมารยาทในสังคม" - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563
8  ประชาสัมพันธ์การประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARD ครั้งที่ 9 ปี 2562 - น.ส.จิราพร ตายานะ 18 กุมภาพันธ์ 2563
9  ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - น.ส.จิราพร ตายานะ 14 กุมภาพันธ์ 2563
10  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนศรีจอมทอง - นายอำนาจ กิจเดช 14 กุมภาพันธ์ 2563
11  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนศรีจอมทอง นายอำนาจ กิจเดช 14 กุมภาพันธ์ 2563
12  เชิญเข้าอบรมสัมมนา - น.ส.จิราพร ตายานะ 14 กุมภาพันธ์ 2563
13  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2563
14  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่คู่มือการเสริมสร้างทักษะด้านการให้การปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - น.ส.จิราพร ตายานะ 12 กุมภาพันธ์ 2563
15  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน - น.ส.จิราพร ตายานะ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ