ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ภาพงานวันครูอำเภอจอมทอง - นายชาญชัย แสงกร 16 มกราคม 2563
2  งานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ประจำปี 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มกราคม 2563
3  การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัมนาที่ยั่งยืน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 มกราคม 2563
4  แจ้งบัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชม เขต 6 - น.ส.จิราพร ตายานะ 8 มกราคม 2563
5  การขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 6 มกราคม 2563
6  ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ - น.ส.จิราพร ตายานะ 3 มกราคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ