ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 น.ส.จิราพร ตายานะ 22 กรกฎาคม 2562
2  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(สายผู้บริหารสถานศึกษา) นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกลาง - นายอำนาจ กิจเดช 22 กรกฎาคม 2562
3  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว 22 ก.ค.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 22 กรกฎาคม 2562
4  โรงเรียนบ้านพุย แจ้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียน - นายอำนาจ กิจเดช 11 กรกฎาคม 2562
5  การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 10 กรกฎาคม 2562
6  อัตราเบิกค่าการศึกษาบุตร ตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 - นางวนิดา รัตนสมาหาร 10 กรกฎาคม 2562
7  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว 8 ก.ค.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 9 กรกฎาคม 2562
8  แจ้งให้สถานศึกษาไปติดต่อสรรพากรเพื่อขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี - นางวนิดา รัตนสมาหาร 9 กรกฎาคม 2562
9  แจ้งมารับบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 17 มิ.ย. 62 - นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
10  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา" - นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
11  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสายงานสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
12  ประชาสัมพันธ์สถานที่ทัศนศึกษา หมู่บ้านลึกลับ ไดโนเสาร์ - นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562
13  ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย - นายอำนาจ กิจเดช 18 มิถุนายน 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ