ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ ครูดีในดวงใน ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 ระดับเขตพื้นที่ - น.ส.จิราพร ตายานะ 30 สิงหาคม 2562
2  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2562 - น.ส.จิราพร ตายานะ 26 สิงหาคม 2562
3  ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 - น.ส.จิราพร ตายานะ 26 สิงหาคม 2562
4  ประชาสัมพันธ์การรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 26 สิงหาคม 2562
5  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. - น.ส.จิราพร ตายานะ 22 สิงหาคม 2562
6  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว 22 ส.ค.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 22 สิงหาคม 2562
7  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 21 สิงหาคม 2562
8  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานฯ สังกัดเลขาธิการสภาการศึกษา - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 16 สิงหาคม 2562
9  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว 15 ส.ค.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 15 สิงหาคม 2562
10  ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครงวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ - น.ส.จิราพร ตายานะ 14 สิงหาคม 2562
11  ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ - น.ส.จิราพร ตายานะ 7 สิงหาคม 2562
12   แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ 1 ส.ค.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 1 สิงหาคม 2562
13  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 25 กรกฎาคม 2562
14  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 24 กรกฎาคม 2562
15  ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 23 กรกฎาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ