ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์การอบรมโปรแกรมเสริมสร้างทักษะด้านการให้การปรึกษาสำหรับครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย - น.ส.จิราพร ตายานะ 18 กันยายน 2562
2  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย - น.ส.จิราพร ตายานะ 18 กันยายน 2562
3  ประชาสัมพันธ์การเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์ผู้มีอุปการะคุณต่อวงการห้องสมุค การประกวดห้องสมุดดีเด่นและรางวัลยอดนักอ่าน ปี2562 - น.ส.จิราพร ตายานะ 17 กันยายน 2562
4  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว 12 ก.ย.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 12 กันยายน 2562
5  ประกาศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 11 กันยายน 2562
6  ประกาศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 9 กันยายน 2562
7  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูฯ - น.ส.จิราพร ตายานะ 6 กันยายน 2562
8  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว - น.ส.จิราพร ตายานะ 6 กันยายน 2562
9  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว 4 ก.ย.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 5 กันยายน 2562
10  ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 - น.ส.จิราพร ตายานะ 5 กันยายน 2562
11  ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 4 กันยายน 2562
12  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 4 กันยายน 2562
13  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศูนย์การศึกษาประชาธิปไตย - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 4 กันยายน 2562
14  ประชาสัมพันธ์โครงการ "Young Leader Camp" - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 4 กันยายน 2562
15  ประกาศโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 3 กันยายน 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ