ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 22 พฤศจิกายน 2562
2  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 20 พ.ย.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 20 พฤศจิกายน 2562
3  การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 - น.ส.จิราพร ตายานะ 13 พฤศจิกายน 2562
4  การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา - น.ส.จิราพร ตายานะ 13 พฤศจิกายน 2562
5  เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 13 พฤศจิกายน 2562
6  ขอเชิญร่วมงานสัมนา"คาราวาน ก.ล.ต.นำความรู้ตลาดทุน สู่จาวเชียงใหม่ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 13 พฤศจิกายน 2562
7  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 12 พ.ย.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 12 พฤศจิกายน 2562
8  ประชาสัมพันการอบรมผู้นำนันทนาการ - น.ส.จิราพร ตายานะ 8 พฤศจิกายน 2562
9  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแข่งขันวิชาการ รายการ คอมพิวเตอร์ ณ รร ศรีจอมทอง - นายอำนาจ กิจเดช 7 พฤศจิกายน 2562
10  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว วันที่ 1 พ.ย.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 6 พฤศจิกายน 2562
11  มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 1 พฤศจิกายน 2562
12  งานวิ่ง "PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง" - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 1 พฤศจิกายน 2562
13  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับบัตรประจำตัว 29 ตค.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 29 ตุลาคม 2562
14  รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นายอำนาจ กิจเดช 28 ตุลาคม 2562
15  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 ตุลาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ