ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 ตุลาคม 2562
2  การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ"Digital Thailand Big Bang 2019" - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 ตุลาคม 2562
3  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 ตุลาคม 2562
4  การประกวดผลงานศิลปะรายการ "2019 International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition" - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 17 ตุลาคม 2562
5  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2562 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 10 ตุลาคม 2562
6  ประชาสัมพันธ์ สินเชื่อ วิมานเมฆ - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 10 ตุลาคม 2562
7  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 8 ตุลาคม 2562
8  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ - น.ส.จิราพร ตายานะ 4 ตุลาคม 2562
9  เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 - นายจักรินทร์ ปินธุกาศ 3 ตุลาคม 2562
10  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ฯ - น.ส.จิราพร ตายานะ 2 ตุลาคม 2562
11  แจ้งรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 26 ก.ย.62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 27 กันยายน 2562
12  ประชาสัมพันธ์เชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 4/62 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 กันยายน 2562
13  ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด - น.ส.จิราพร ตายานะ 20 กันยายน 2562
14  ประชาสัมพันธ์การอบรมโปรแกรมเสริมสร้างทักษะด้านการให้การปรึกษาสำหรับครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย - น.ส.จิราพร ตายานะ 18 กันยายน 2562
15  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย - น.ส.จิราพร ตายานะ 18 กันยายน 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ