ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อน “เขตสุจริต”...

รายละเอียด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประ...

รายละเอียด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันปิย...

รายละเอียด

ระเบียบว่าด้วยพานักเรียนนอกสถานที่ (พ.ศ.2562 ล่าสุ...

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม แบบฟอร์มอิเล็...

รายละเอียด

ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร...

รายละเอียด


  • ยื่นแบบร้องทุกข์ร้องเรียน
  • รับแจ้งข้อคิดเห็น Q&A
  • เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
  • สพป.ชม.6 Channel
  • สพป.ชม.6 School Channel
  • FanPage สพป.ชม.6
  • Big DATA สพป.ชม.6
  • ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพป.ชม.6
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ