ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมดกองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเ...

รายละเอียด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พบเพื่อนครู ผ่านระบบอิเล็กทรอน...

รายละเอียด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังก...

รายละเอียด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ขอเชิญรับชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง...

รายละเอียด

กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด...

รายละเอียด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เชิญชวนรับชมภาพยนต์สั้น เรื่อง...

รายละเอียด


  • ยื่นแบบร้องทุกข์ร้องเรียน
  • รับแจ้งข้อคิดเห็น Q&A
  • เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
  • สพป.ชม.6 Channel
  • สพป.ชม.6 School Channel
  • FanPage สพป.ชม.6
  • Big DATA สพป.ชม.6
  • ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพป.ชม.6
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ