กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล

นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล

Mr.Nuttawat Wongyaimoon

กลุ่มกฎหมายและคดี

0

086-9854194

Worapong_sem@hotmail.com


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ