กลุ่มกฎหมายและคดี

บุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

น.ส.ประภาศรี ใจสุข

น.ส.ประภาศรี ใจสุข

MissPRAPASRI JAISUK

กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

08-70818291

prapasri2012@gmail.com


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ