กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางกรรณิการ์ ศิริเจริญ

นางกรรณิการ์ ศิริเจริญ

Mrs. Kannika Sirijaroen

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0946248382

kannika_traboon@hotmail.com


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ