กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

น.ส.ดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป

น.ส.ดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป

MissDAKANDA WONGPIPATTAWIP

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8

086-406-3344

siikarnda@gmail.com


น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน

น.ส.วิไลยพร ปัญญาปิน

MissWILAIPORN PANYAPIN

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

0

082-9367364

speto004@gmail.com


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ