กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางสมพร    รุจิเลิศ

นางสมพร รุจิเลิศ

Mrs. SOMPORN RUJILERT

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

09-6362-7497

rujilert510@gmail.com


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ