กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางทองสุข ปิยะวงษ์

นางทองสุข ปิยะวงษ์

Mrs. THONGSUK PIYAWONG

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

7

09-0054-1628

piyawong2557@gmail.com


นางดวงพร ปิ่นทอง

นางดวงพร ปิ่นทอง

Mrs. ดวงพร ปิ่นทอง ดวงพร ปิ่นทอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

0899523796

Duangporn.Pinthong@gmail.com


นางณัฐพร ดอกแก้ว

นางณัฐพร ดอกแก้ว

Mrs. NUTTAPORN DOKKAEW

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

08-6182-4453

jj_koon@hotmail.com


น.ส.วนิดา ตุ่นติ๊บ

น.ส.วนิดา ตุ่นติ๊บ

Mr.Vanida Toontib

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

090-4201299

Vanida.toontib@gmail.com


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ