กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางอัมพร   ศักดิ์เพ็ญศรี

นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี

Mrs. AMPORN SAKPENSRI

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

08-1885-1640

sakpensri_224@hotmail.com


นางทองสุข ปิยะวงษ์

นางทองสุข ปิยะวงษ์

Mrs. THONGSUK PIYAWONG

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

09-0054-1628

piyawong2557@gmail.com


นางดวงพร ปิ่นทอง

นางดวงพร ปิ่นทอง

Mrs. ดวงพร ปิ่นทอง ดวงพร ปิ่นทอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

0899523796

Duangporn.Pinthong@gmail.com


น.ส.คำหล้า ปันทะรัตน์

น.ส.คำหล้า ปันทะรัตน์

MissKAMLHA PUNTARAT

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08-97048103

Kumlar302502@gmail.com


น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา

น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา

MissNONLAPAN KAEWKONGMA

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

0932485522

kung .nonlaphan@gmail.com


นางณัฐพร ดอกแก้ว

นางณัฐพร ดอกแก้ว

Mrs. NUTTAPORN DOKKAEW

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

08-6182-4453

jj_koon@hotmail.com


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ