กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

น.ส.สาวเรณู    อุตรชัย

น.ส.สาวเรณู อุตรชัย

MissRENU AUTARACHAI

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

6

08-9854-6502

Kung-22@hotmail.com


น.ส.สิริลักษณ์ ศรีมณี

น.ส.สิริลักษณ์ ศรีมณี

MissSIRILUCK SRIMANEE

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

08-9552-2260

SirilucKsri@hotmail.com


น.ส.วัชรา ถาวรวิจิตร

น.ส.วัชรา ถาวรวิจิตร

MissWACHARA THAWORNWIJIT

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

084-3789685

wachara99995@gmail.com


นางจันทร์จีรา คนเที่ยง

นางจันทร์จีรา คนเที่ยง

Mrs. JANJEERA KONTEING

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0


น.ส.ชนิดา คำภิโล

น.ส.ชนิดา คำภิโล

MissCHANIDA KAMPILO

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

0987852794


น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว

น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว

MissPATTANA YANAKAEW

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

-

-


น.ส.สายทิพย์ วงค์ษา

น.ส.สายทิพย์ วงค์ษา

MissSAYTIP WONGSA

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

0899519971


นางศุภลักษณ์ สุทธนะ

นางศุภลักษณ์ สุทธนะ

Mrs. SUPALUCK SUTTHANA

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

0910678082


นางสุณารี ศรีจอมแจ้ง

นางสุณารี ศรีจอมแจ้ง

Mrs. SUNAREE SRIJOMJANG

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

0979187951


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ