กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

น.ส.สาวเรณู    อุตรชัย

น.ส.สาวเรณู อุตรชัย

MissRENU AUTARACHAI

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

08-3516-6533

Kung-22@hotmail.com


น.ส.วัชรา ถาวรวิจิตร

น.ส.วัชรา ถาวรวิจิตร

MissWACHARA THAWORNWIJIT

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

084-3789685

wachara99995@gmail.com


นางจันทร์จีรา คนเที่ยง

นางจันทร์จีรา คนเที่ยง

Mrs. JANJEERA KONTEING

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


น.ส.ชนิดา คำภิโล

น.ส.ชนิดา คำภิโล

MissCHANIDA KAMPILO

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

0987852794


น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว

น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว

MissPATTANA YANAKAEW

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

0971242370

Goodluck.nuy@gmail.com


น.ส.สายทิพย์ วงค์ษา

น.ส.สายทิพย์ วงค์ษา

MissSAYTIP WONGSA

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลูกจ้างชั่วคราว 

0899519971


นางศุภลักษณ์ สุทธนะ

นางศุภลักษณ์ สุทธนะ

Mrs. SUPALUCK SUTTHANA

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลูกจ้างชั่วคราว 

0910678082


นางวนิดา รัตนสมาหาร

นางวนิดา รัตนสมาหาร

Mrs. WANIDA RATTANASAMAHAN

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลูกจ้างชั่วคราว 

0918580731

wanida21092520@gmail.com


นางสุณารี ศรีจอมแจ้ง

นางสุณารี ศรีจอมแจ้ง

Mrs. SUNAREE SRIJOMJANG

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลูกจ้างชั่วคราว 

0979187951


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ