กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

น.ส.พิชญ์ษินี   โฉมอัมฤทธิ์

น.ส.พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์

MissPITSINEE CHOMAMARIT

กลุ่มนโยบายและแผน

4

09-3951-9264

singha_raeha@hotmail.com


น.ส.สิริลักษณ์ ศรีมณี

น.ส.สิริลักษณ์ ศรีมณี

MissSIRILUCK SRIMANEE

กลุ่มนโยบายและแผน

0

08-9552-2260

SirilucKsri@hotmail.com


นายเกรียงไกร ปุกไชยโย

นายเกรียงไกร ปุกไชยโย

Mr.KRIANGKRI POOKCHAIYO

กลุ่มนโยบายและแผน

0

08-0065-1753

kapook1@gmail.com


นายกิตติวัฒน์ ใจยา

นายกิตติวัฒน์ ใจยา

Mr.KITTIWAT JAIYA

กลุ่มนโยบายและแผน

0

09-80016589

buncha35@hotmail.com


นางธัญญา โภชะนะ

นางธัญญา โภชะนะ

MissTHUNYA Phochana

กลุ่มนโยบายและแผน

0

08-9838-0559

tak-than-ya@hotmail.com


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ