กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แบบฟอร์มกลุ่มบริหารการเงินฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มกลุ่มบริหารการเงินฯ ประจำปี 2564

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แบบเช็คลิสการจัดจ้าง วิธี e-bidding เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 5 กุมภาพันธ์ 2564
2  เช็คลิสรายการเอกสารในการขออนุญาตตรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่ราชพัสดุ - น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 5 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ