การบริหารเงินงบประมาณ

รายการแจ้งโอนเงิน สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 แจ้งโอนเงินงบลงทุนเดือน ก.ย.63 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-10-15
2 แจ้งโอนเงินงบลงทุนเดือน ส.ค.63 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-10-15
3 รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 17 สิงหาคม 2563 วนิดา รัตนสมาหาร
2020-08-21
4 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-30
5 รายละเอียดโอนเงินงบลงทุน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-03
6 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-05-29
7 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-03
8 รายละเอียดการโอนเงิน 16 มกราคม 2563 วนิดา รัตนสมาหาร
2020-01-17
9 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-01-14