การบริหารเงินงบประมาณ

รายการแจ้งโอนเงิน สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-11-28
2 แจ้งโอนเงินวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-11-19
3 รายละเอียดการโอนเงิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-11-15
4 รายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา 11 พฤศจิกายน 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-11-11
5 รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2562(70%)วันที่ 11 พฤศจิกายน2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-11-11
6 รายการโอนเงินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-11-11
7 รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-11-05
8 รายละเอียดโอนประกันสัญญา วันที่ 15 ตุลาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-10-21
9 รายละเอียดโอนประกันสัญญา วันที่ 10 ตุลาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-10-21
10 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนกันยายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-10-03
11 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-09-02
12 รายละเอียดการโอนเงิน วันที่ 28 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-29
13 รายละเอียดการโอนเงินค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-29
14 รายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าบ้าน+พนักงานราชการ เดือนสิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-29
15 รายการโอนเงินวันที่ 20 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-20