การบริหารเงินงบประมาณ

รายการแจ้งโอนเงิน สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 รายละเอียดโอนประกันสัญญา วันที่ 15 ตุลาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-10-21
2 รายละเอียดโอนประกันสัญญา วันที่ 10 ตุลาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-10-21
3 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนกันยายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-10-03
4 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-09-02
5 รายละเอียดการโอนเงิน วันที่ 28 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-29
6 รายละเอียดการโอนเงินค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-29
7 รายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าบ้าน+พนักงานราชการ เดือนสิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-29
8 รายการโอนเงินวันที่ 20 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-20
9 รายละเอียดการโอนเงิน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-16
10 รายละเอียดการโอนเงิน วันที่ 6 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-16
11 รายละเอียดการโอนเงิน วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-16
12 รายละเอียดการโอนเงินค่าเดินทางตรวจติดตามดครงการอาหารกลางวัน โอน 8 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-16
13 รายละเอียดการโอนเงินประกันสัญญา 2 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-07
14 รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 2 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-07
15 รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 1 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-07