การบริหารเงินงบประมาณ

รายการแจ้งโอนเงิน สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 รายการโอนเงินวันที่ 20 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-20
2 รายละเอียดการโอนเงิน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-16
3 รายละเอียดการโอนเงิน วันที่ 6 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-16
4 รายละเอียดการโอนเงิน วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-16
5 รายละเอียดการโอนเงินค่าเดินทางตรวจติดตามดครงการอาหารกลางวัน โอน 8 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-16
6 รายละเอียดการโอนเงินประกันสัญญา 2 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-07
7 รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 2 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-07
8 รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 1 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-07
9 รายละเอีดการโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-07
10 รายละเอียดโอนเงินวันที่ 7 สิงหาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-07
11 รายละเอียดโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-08-06
12 รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-07-31
13 รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-07-31
14 รายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าบ้าน+พนักงานราชการ เดือนกรกฎาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-07-31
15 รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 วนิดา รัตนสมาหาร
2019-07-31