การบริหารเงินงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 รายงานการกำกับติดตามใช้จ่าย งปม.62 ไตรมาส 3 นางวนิดา รัตนสมาหาร
2019-08-05
2 รายงานการกำกับติดตามใช้จ่าย งปม.62 ไตรมาส 2 นางวนิดา รัตนสมาหาร
2019-07-09
3 รายงานการกำกับติดตามใช้จ่าย งปม.62 ไตรมาส 1 นางวนิดา รัตนสมาหาร
2019-07-09