การบริหารเงินงบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.) สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ประจำเดือน/ปี
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 พฤษภาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
2 เมษายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
3 มีนาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
4 กุมภาพันธ์ 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
5 มกราคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
6 ธันวาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
7 พฤศจิกายน 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
8 ตุลาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
9 กันยายน 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
10 สิงหาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
11 กรกฎาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
12 มิถุนายน 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
13 พฤษภาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
14 เมษายน 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
15 มีนาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28