การบริหารเงินงบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.) สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ประจำเดือน/ปี
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 มิถุนายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-15
2 พฤษภาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
3 เมษายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
4 มีนาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
5 กุมภาพันธ์ 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
6 มกราคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
7 ธันวาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
8 พฤศจิกายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
9 ตุลาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
10 กันยายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
11 สิงหาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
12 กรกฎาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
13 มิถุนายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
14 พฤษภาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
15 เมษายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01