การบริหารเงินงบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.) สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ประจำเดือน/ปี
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 พฤศจิกายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
2 ตุลาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
3 กันยายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
4 สิงหาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
5 กรกฎาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
6 มิถุนายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
7 พฤษภาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
8 เมษายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
9 มีนาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
10 กุมภาพันธ์ 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
11 มกราคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
12 ธันวาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
13 พฤศจิกายน 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
14 ตุลาคม 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28
15 กันยายน 2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-28