การบริหารเงินงบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.) สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ประจำเดือน/ปี
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 พฤษภาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
2 เมษายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
3 มีนาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
4 กุมภาพันธ์ 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
5 มกราคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
6 ธันวาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
7 พฤศจิกายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
8 ตุลาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
9 กันยายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
10 สิงหาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
11 กรกฎาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
12 มิถุนายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
13 พฤษภาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
14 เมษายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01
15 มีนาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-01