การบริหารเงินงบประมาณ

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สพป.ชม.6


#
ประจำเดือน/ปี
งวดที่
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
 
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 5 วัชรา ถาวรวิจิตร
2021-03-05
2 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2564 4 วัชรา ถาวรวิจิตร
2021-02-05
3 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2563 3 วัชรา ถาวรวิจิตร
2021-01-07
4 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2563 2 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-12-07
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2563 1 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-11-25
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2563 12 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-10-21
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2563 11 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-09-10
8 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2563 10 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-08-14
9 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2563 9 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-07-09
10 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2563 8 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-06-04
11 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2563 7 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-05-18
12 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563 6 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-04-07
13 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-03-10
14 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2563 4 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-02-13
15 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2562 3 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-02-13