การบริหารเงินงบประมาณ

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สพป.ชม.6


#
ประจำเดือน/ปี
งวดที่
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
 
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2563 11 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-09-10
2 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2563 10 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-08-14
3 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2563 9 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-07-09
4 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2563 8 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-06-04
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2563 7 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-05-18
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563 6 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-04-07
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 5 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-03-10
8 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2563 4 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-02-13
9 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2562 3 วัชรา ถาวรวิจิตร
2020-02-13
10 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2562 2 วัชรา ถาวรวิจิตร
2019-12-06
11 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2562 1 วัชรา ถาวรวิจิตร
2019-11-07
12 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2562 12 วัชรา ถาวรวิจิตร
2019-10-18
13 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2562 11 วัชรา ถาวรวิจิตร
2019-09-06
14 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2562 10 วัชรา ถาวรวิจิตร
2019-08-05
15 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2562 9 วัชรา ถาวรวิจิตร
2019-07-09