การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศสัญญาและข้อตกลง สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 2-2563 สัญญาซื้อขายครูภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-30
2 1-2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบฯ ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-16
3 1-2563 สัญญาซื้อขาย ครูภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการกระดานไวท์บอร์ด ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-16