การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศสัญญาและข้อตกลง สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 10-62 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-08-27
2 9-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
3 8-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตู้ลำโพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
4 7-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV กระดานไวท์บอร์ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
5 6-2562 สัญญาซื้อขาย ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7 รายการ ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
6 5-2562 สัญญาซื้อขาย ครูภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
7 4-2562 สัญญาซื้อขาย ครูภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์สำนักงาน ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
8 3-2562 สัญญาซื้อขาย ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
9 2-2562 สัญญาซื้อขาย ครูภัณฑ์ 5 รายการ ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
10 1-2562 สัญญาซื้อขาย ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
11 สัญญาซื้อขายโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27