• บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2021-01-21
2 นางสาววิไลยพร ปัญญาปิน เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2021-01-21