• บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางณัฐพร ดอกแก้ว นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2020-04-27
2 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2020-04-27
3 นางทองสุข ปิยะวงษ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2020-04-27
4 นางสาวนลพรรณ แก้วก๋องมา เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2020-04-27
5 นายเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2020-04-27