• บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นางณัฐพร ดอกแก้ว นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2021-01-19
2 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2021-01-19
3 นางทองสุข ปิยะวงษ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2021-01-19
4 นางสาววนิดา  ตุ่นติ๊บ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2021-01-19